head
Home About us Masterpiece Check Construgtion Knowledge Promotion Contact us Design
เลือกภาษา :
  English ภาษาไทย
 
 
HOW TO PAY,การชำระเงินค่าแบบ
 
 

   

ขั้นตอนการชำระค่าบริการออกแบบ

Safe    
สำหรับงานเขียนแบบใหม่ เขียนอย่างเดียวไม่รวมเซ็นต์
งวดที่ 1. มัดจำ 50%
งวดที่ 2. สรุปรูปแปลน รูปด้าน 4ด้าน หลังคาแล้วเสร็จ 50%
รายละเอียดต่างๆจะแจ้งไปทางอีเมล
ส่งงานหลังจากสรุปแบบ7-10วัน 
..........................                                   
   Perfect  
สำหรับงานเขียนแบบใหม่ทีมีรายการคำนวณพร้อมเซ็นต์แบบครบ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาค่าแบบ
หากราคาแบบรวมไม่เกิน 20,000
วดที่ 1. มัดจำ จ่าย50%
งวดที่ 2. สรุปรูปแปลน รูปด้าน 4ด้าน หลังคาแล้วเสร็จ จ่าย50%
รายละเอียดต่างๆจะแจ้งไปทางอีเมล
ส่งงานหลังจากสรุปแบบ14วัน

   หากราคาแบบรวม 20,000-30,000
งวดที่ 1. มัดจำ จ่าย35%
งวดที่ 2. สรุปรูปแปลน สรุปรูปด้าน 4ด้าน หลังคาแล้วเสร็จ จ่าย55%
งวดที่ 3. ส่งแบบสถาปัติทั้งหมด จ่าย10%
รายละเอียดต่างๆจะแจ้งไปทางอีเมล
ส่งงานหลังจากสรุปแบบ20-25วัน (ขึ้นอยู่กับขนาดตัวบ้านและจำนวนชั้น) 

   


หากราคาแบบรวม 30,000-40,000
งวดที่ 1. มัดจำจ่าย 35%
งวดที่ 2. สรุปรูปแปลน สรุปรูปด้าน 4ด้าน หลังคาแล้วเสร็จ จ่าย55%
งวดที่ 3. ส่งแบบสถาปัติทั้งหมด จ่าย10%
รายละเอียดต่างๆจะแจ้งไปทางอีเมล
ส่งงานหลังจากสรุปแบบ25-30วัน (ขึ้นอยู่กับขนาดตัวบ้านและจำนวนชั้น)

  อธิบาย

ค่ามัดจำคือค่า ทำแปลนพื้นและทำรูปด้าน  หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง จะด้วยวิธีการร่างด้วยมือหรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ตาม

   มีกรณีใดบ้างที่เราบอกเลิกสัญญา

1.ลูกค้าไม่ติดต่อ 1 เดือนหรือติดต่อไม่ได้   หรือไม่ยอมสรุปแบบภายในเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ออกแปลนไปครั้งแรก

2.ลูกค้าไม่จ่ายเงินเพิ่มเมื่อลูกค้าแก้งานเกินจำนวนครั้งที่กำหนดเช่น 3 ครั้ง(200ตรม)/5ครั้ง(มากกว่า500ตรม)(คำว่าแก้คือปรับองค์ประกอบภายใน  โดยไม่มีผลกระทบต่อเส้นรอบรูปหรือขนาดรูปด้านและขนาดหลังคา)แก้ครั้งแรกให้แก้เส้นรอบรูปได้ หรือรอบผนังอาคารได้ แต่ครั้งต่อไปแก้ได้เฉพาะภายใน ประตูและหน้าต่าง หรืออื่นๆ ที่ไม่ใช่ การแก้เส้นรอบรูปหรือรอบผนังภายนอกเกินจำนวนครั้งที่กำหนดเบื้องต้นคิดครั้งละ 500บาทสำหรับพื้นที่ใช้สอยรวมไม่เกิน 100 ตรม./1000บาทสำหรับพื้นที่ใช้สอยรวมไม่เกิน150 ตรม.

3.ลูกค้าไม่ยอมจ่ายเงินเพิ่ม เมื่อลูกค้าที่ เปลียนแปลงแปลนและรูปด้าน ต้องทำใหม่ โดย(ฟังชั่นต่างๆถูกย้ายสลับเปลี่ยนกว่า 50% คือต้องทำใหม่)ต้องทำแปลนและรูปด้านใหม่คิดเพิ่ม ครั้งละ 1000-1500บาท พื้นทีไม่เกิน200ตรม เกินจาก 200ตรมคิด1500-2000บาท เกิน300 ตรม.2000-2500บาท เกิน400ตรม2500-3000บาท

4.ลูกค้าไม่ยอมโอนเงินที่เหลือให้  หลังจากที่สรุปแปลนรูปด้านแล้ว หรือในงวดใดงวดหนึ่งเป็นเวลา 2 สัปดาห์นับจากวันที่เราแจ้งหนังสือเตือนไป  

5.ลูกค้าไม่ยอมสรุปแบบภายในเวลา 30 วัน นับจากวันที่บริษัทออกรูปแปลนและรูปด้านไปให้ครั้งแรก (จะมีข้อความแจ้งเตือนไป ในอีเมล หรือไลน์ ของลูกค้า ก่อนล่วงหน้า)ถ้าลูกค้าไม่อ่าน หรือไม่ตอบกลับ ทางบริษัทจะไม่รับผิดฃอบใดๆทั้งสิ้น

   ข้อแนะนำ

ปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิดขี้น ลูกค้าจะได้รับแบบอย่างรวดเร็ว  ลูกค้าพยายามเลือกแบบแปลนพื้นหรือรูปด้าน ที่คุณและครอบครัวที่เกี่ยวข้องได้ตัดสินใจมาเป็นอย่างดีแล้วว่า ชอบมากที่สุด โดยที่ต้องลงพื้นที่ดินของคุณได้ด้วย เบื้องต้นเว้นรอบตัวอย่างน้อยให้ได้ 2เมตร.(ตามกฎหมาย)  ฝั่งติดถนนอย่างน้อย 3.5 ม.

เพื่อลดปัญหาการแก้และการเปลี่ยนอันจะนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าเองและระยะเวลาที่เสียไปครับ*การที่ลูกค้าว่าจ้างบริษัทนั่นหมายความว่าลูกค้ายินดีและยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของบริษัทได้*

  Happy

  สำหรับงานเขียนภาพ 3D
งวดที่ 1. มัดจำ 100%
รายละเอียดต่างๆจะแจ้งไปทางอีเมล
ส่งงานหลังจากสรุปแบบ10วัน

สำหรับงานถอด BOQ เพื่อนำไปซื้อวัสดุ
งวดที่ 1. มัดจำ 100%
ส่งงานหลังจากส่งแบบให้กับเราแล้วอีก 15-20-30 วัน (ขึ้นอยู่กับขนาดตัวบ้านและจำนวนชั้น) 

       

Good

สำหรับแบบบ้านสำเร็จรูป
งวดที่ 1. มัดจำ 100%
ลูกค้าต้องแจ้งชื่อ สถานที่ก่อสร้าง และจัดส่งสำเนาโฉนดที่ดิน แผนที่ ให้เพื่อลงในแบบ ใช้เวลา 7 วัน เสร็จ
รายละเอียดต่างๆจะแจ้งไปทางอีเมล

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
บริษัท บลัซเซลบิวดิ้ง จำกัด 26/4 หมู่ 6 ตำบล.กุฏโง้ง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี 20140
โทร.038-366185,  dtac0814-369963, true 083-8255825 email : blussel@gmail.com
Copyright @ 2009 Blussel building Co.,Ltd. All rights reserved. Administrator